FMT windenergie

met AANDACHT voor MENS en MILIEU...

 

FMT ZON-ontwikkeling

een bron van energie

FMT WIND-ontwikkeling

een bron van energie

FMT visualisaties

Foto en 3d project visualisatie


FMT - filosofie

 

Ontwikkeling van grootschalige duurzame energieprojecten kan tegenwoordig niet meer zonder samenwerking met de omgeving. 

Inclusieve ontwikkeling is een belangrijke pijler van de FMT-filosofie

 


ONTWIKKELING

 

FMT BV houdt zich bezig met het ontwikkelen van groene energieprojecten. De productie van duurzame elektriciteit door middel van wind en zon staat hierbij centraal


ONDERSTEUNING

 

Van projectplan tot visualisaties, van technische tekeningen tot gespreksleider bij planpresentaties, FMT heeft de kennis en ervaring om uw plan of project te ondersteunen


BEGELEIDING

 

Van plan tot realisatie is een lange weg met veel hobbels en valkuilen. FMT begeleidt initiatiefnemers met raad en daad

 

Projectontwikkeling

met respect voor de omgeving

 

Wind- en zonne energie zijn de middelen om te komen tot een duurzame wereld. FMT gelooft hierin ..... maar dan wel samen met de omgeving. 

 

FMT zet zich dan ook in voor deze transitie door het zoeken, ontwikkelen, plaatsen en exploiteren van windturbines in Nederland. Al sinds 1994 ontwikkelt FMT windparken en heeft op verschillende locaties in Nederland bijgedragen aan de realisatie van grootschalige windparken zoals Windpark Noordoostpolder, Windpark Nieuwe Waterweg en Winpark Agro-Wind Reusel.

 

 

 

 

 

De FMT - ervaring

 

Van plan tot realisatie is een lange weg met veel hobbels en valkuilen. FMT begeleidt initiatiefnemers met raad en daad.

Visualisaties

DE TOEKOMST IN BEELD

 

Beelden spreken meer dan woorden. Waarheidsgetrouwe visualisaties helpen overtuigen.

Quick Scan

 

Het instrument om de haalbaarheid van een project te onderzoeken!

 

We weten allemaal dat windmolens en woningen niet goed samengaan. Ditzelfde geldt ook voor dijken, hoogspanningslijnen, wegen, spoolijnen, etc. Ieder met z'n eigen regelgeving en normafstanden. Dit noemen we belemmeringen die een project kunnen vertragen of zelfs doen stoppen. Een quickscan levert inzicht in de aanwezige belemmeringen en kan als afwegingskader worden gebruikt bij investeringsbeslissingen.

 

Feiten of Fabels

WINDMOLENS DRAAIEN OP SUBSIDIE

 

Onze onvolprezen minister president Mark Rutteheeft ooit de "wijze" woorden gesproken "windmolens draaien alleen op subsidie". Het feit dat alle kabinetten onder zijn leiding de subsidie op windstroom in stand hebben gehouden kan niet alleen worden afgeschoven op het veel gehoorde excuus "het moet van Brussel".

HOEVEEL GELUID MAKEN WINDMOLENS ECHT

 

Regelmatig wordt beweerd dat windturbines heel veel lawaai maken. Hoewel de werkelijkheid wat genuanceerder is heerst toch die overtuiging.